De brandweer

Brandweerloopbaan (m/v/x)

Er zijn verschillende mogelijkheden om je te ontplooien als brandweervrijwilliger of –beroeps: je kan stijgen in graad, je kan je specialiseren of extra functies opnemen binnen je zone en je kan bijscholingen volgen.

Graden

Je kan stijgen in graad. Afhankelijk van de graad die je wil behalen moet je geslaagd zijn voor alle modules in de brevetopleiding voor die graad, een goede evaluatie krijgen en slagen voor een bevorderingsproef. In totaal zijn er acht graden bij de brandweer, van brandweerman tot kolonel. Hoe hoger in graad je bent, hoe meer manschappen je moet aansturen.
Iedereen volgt de basisopleiding brandweerman “B01”.

Als je meteen kapitein wilt worden, moet je dezelfde opleiding voor brandweerman volgen, maar dit nog aangevuld met andere brevetopleidingen waarvan de nadruk meer ligt op het aansturen en opleiden van de manschappen.

Specialisaties

Naast de brevetopleidingen, kan je je specialiseren in tal van onderwerpen. Een aantal voorbeelden van specialisaties zijn brandweerduiker, gaspakdrager, ambulancier, brandpreventiedeskundige, instructeur…

Extra functies

Je kan ook binnen je graad extra ondersteunende functies opnemen in je zone. Zo kan je als je garagist bent bijvoorbeeld technisch-logistiek assistent worden in je zone en de brandweervoertuigen onderhouden. Hetzelfde geldt voor iemand die ICT gestudeerd heeft die dan bijvoorbeeld taken als administratief assistent kan opnemen. Vanaf de graad van luitenant kan je bovendien postverantwoordelijke, operationeel of administratief/technisch specialist worden.

Bijscholingen

Je moet je ook jaarlijks bijscholen bij de brandweer. Zo kan je je bijvoorbeeld verdiepen in het gebruik van een warmtebeeldcamera, je kennis onderhouden over wat te doen bij incidenten met gevaarlijke stoffen of nieuwigheden in eerste hulp bij ongevallen.