AANLEG WERFRESERVE BRANDWEERMAN/-VROUW VIA INTERNE PROFESSIONALISERING

Hulpverleningszone Fluvia West-Vlaanderen

Solliciteren kan tot: 15 November 2019

Hulpverleningszone Fluvia

Gemeenten: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem.

Het vervullen van een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het kader van de basisbrandweerzorg teneinde een goede operationele werking van de zone te verzekeren.
Het concreet toepassen van het veiligheidsbeleid teneinde de hulpverleningswerkzaamheden op een zo veilig mogelijke manier uit te voeren.

Beschrijving

Een brandweerman werkt samen met de gehele bezetting van een brandweerwagen (multifunctionele autopomp, ladderwagen, …). Hij heeft taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot operationele uitvoering en ondersteuning in relatie tot de operationele taakgebieden. Daarnaast voert hij opdrachten uit van de bevelvoerder en meldt bevindingen altijd aan hem. Vervolgens hanteert hij het standaardmaterieel van de brandweerwagen, eventueel aangevuld met benodigde middelen van andere voertuigen.

Profiel

Operationeel medewerker basisfunctie (Interventie) Deelnemen aan interventies teneinde de operationele doelstellingen van de zone te verwezenlijken. Mogelijke taken (niet limitatief): - Het bestrijden van branden en ontploffingen in de ruimste zin van het woord. - Het redden van mensen uit bedreigende situaties, het beschermen van hun goederen en het logistiek ondersteunen van gespecialiseerde reddingsacties. - Het inperken van het vrijkomen van milieubedreigende stoffen en het opruimen ervan alsmede het logistiek ondersteunen van gespecialiseerde ploegen bij het optreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen. - Het verrichten van diverse technische (hulpverlenings)werkzaamheden door het bedienen van gespecialiseerd hulpverleningsmaterieel in de meest verscheiden omstandigheden. 2. Operationeel medewerker (preparatie) Het onderhouden van zijn fysieke conditie en deelnemen aan oefeningen en opleidingen waardoor men zijn taken kan uitvoeren in alle veiligheid voor zichzelf, zijn collega’s en de personen die hulp nodig hebben. Mogelijke taken (niet limitatief): - Het deelnemen aan fysieke oefeningen, georganiseerd door de zone. - Het deelnemen aan oefeningen, opleidingen, simulaties, plaatsbezoeken en bijscholing, onder meer gericht op kennis van het grondgebied van de zone.

Aanbod

Als vrijwillig personeelslid kom je in aanmerking voor interne professionalisering wanneer je aan volgende voorwaarden voldoet: 

  • benoemd zijn als vrijwillig personeelslid en niet geschorst zijn bij wijze van tuchtmaatregel; 
  • voldoen aan de voorwaarden vermeld in de functiebeschrijving; 
  • beschikken over een graadanciënniteit van ten minste twee jaar in dezelfde graad of een hogere graad, aanwervingsstage niet inbegrepen; 
  • beschikken over een vermelding 'voldoende', 'goed' of 'zeer goed' bij je laatste evaluatie.

De functiebeschrijving bevat voorwaarden betreffende het rijbewijs en het brevet van hulpverlener-ambulancier waaraan moet voldaan worden ten laatste op het einde van de professionaliseringsstage.