Aanwerving 20 vrijwillig brandweermannen (m/v)

Hulpverleningszone Meetjesland Oost-Vlaanderen

Solliciteren kan tot: 07 Juni 2024

Hulpverleningszone Meetjesland

Gemeenten: Aalter, Eeklo, Kaprijke, Maldegem en Sint-Laureins.

Hulpverleningszone Meetjesland is één van de 34 hulpverleningszones in België. De zone bestaat uit de gemeenten Aalter, Eeklo, Kaprijke, Maldegem en Sint-Laureins.

Beschrijving

Om de professionele werking van haar dienstverlening te versterken, gaat Hulpverleningszone Meetjesland over tot de aanwerving van 20 vrijwillige brandweermannen (m/v).

Als vrijwillig brandweerman kom je in actie zodra je pager gaat. Een vrijwilliger doet de brandweer vaak naast zijn of haar eigen job.
Je kunt brandweervrijwilliger vergelijken met een professionele hobby. En dan hebben we het niet alleen over de tijd die het kost, je draagt een grote verantwoordelijkheid.
Zodra je pager afgaat wordt er op je gerekend en komt het aan op daadkracht. Het is belangrijk om in stressvolle situaties nog steeds helder en veilig te kunnen handelen.

Een brandweerman (m/v) heeft een breed takenpakket. Naast het uitrukken voor brand, verleen je ook assistentie bij ongevallen. Bijvoorbeeld voor het openknippen van een auto of een incident met gevaarlijke stoffen. Maar ook hulpverlening in samenwerking met andere hulpdiensten, denk bijvoorbeeld aan assistentie ambulance bij een reanimatie, het openen van een deur of afhijsen/tillen van een patiënt. De pager kan zowel overdag als 's nachts gaan.

Als vrijwilliger oefen je minimaal een avond per week op de kazerne of op locatie, zodat je de brandweertaken goed beheerst. Daarna is er eventueel de mogelijkheid om specialistische opleidingen te volgen, zoals bijvoorbeeld die voor chauffeur, pompbedienaar, ..

Profiel

De bereidheid om je in te zetten is de belangrijkste voorwaarde.

Daarnaast dien je ook aan onderstaande voorwaarden te voldoen

- ten laatste op de dag van de inschrijving voor wat betreft de punten 1 tot en met 6

- ten laatste op de dag van de eerste zonale proef voor wat betreft het punt 7:

  1. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland;
  2. Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking (aan de hand van een uittreksel uit het strafregister);
  3. Houder zijn van een rijbewijs B;
  4. Ten minste 18 jaar oud zijn;
  5. In orde zijn met de dienstplichtwetten;
  6. De burgerlijke en politieke rechten genieten.
  7. Houder zijn van een federaal geschiktheidsattest

Op het ogenblik van hun benoeming dien je tijdens de oproepbaarheidsdienst bereikbaar te zijn en zich ter beschikking te houden van de post waar je tewerkgesteld wordt zodat je je, ingeval van een oproep, naar de post kan begeven binnen een termijn van 8 minuten na de oproep of mag de afstand van de woonplaats tot de kazerne niet groter zijn dan 5 km. Het zonecollege kan eventuele afwijkingen toestaan.

Aanbod

Een plek in een hecht team dat er toe doet in onze maatschappij.
Als vrijwilliger ontvang je een vergoeding per uur voor het oefenen, opleiden en de interventies.

Interesse?
Bezorg ons jouw kandidatuur, samen met motivatiebrief, curriculum vitae, een kopie van het federaal geschiktheidsattest (indien nog niet in je bezit, ten laatste op het moment van de zonale proef), van het rijbewijs B en van de identiteitskaart en een uittreksel uit het strafregister – model 1 (max. 3 maanden oud), uiterlijk op 7 juni 2024 via personeel@zonemeetjesland.be of per brief (de datum van poststempel geldt als bewijs) aan Hulpverleningszone Meetjesland, Gentsesteenweg 2, 9900 Eeklo t.a.v. de personeelsdienst.

Veelgestelde vragen

Bekijk alle vragen