Brandweerman - vrijwilliger via aanwerving (m/v)

Brandweer Westhoek / Brandweer Westhoek (meerdere posten) / West-Vlaanderen

Solliciteren kan tot: 30 september 2022

Brandweer Westhoek

De zone bestaat uit 22 posten verspreid over 18 Westhoekgemeenten die deel uit maken van de hulpverleningszone: AlveringemDe PanneDiksmuideHeuvellandHouthulstIeperKoekelareKoksijdeKortemarkLangemark-PoelkapelleLo-ReningeMesenNieuwpoortPoperingeVeurneVleterenWervik en Zonnebeke.

Brandweer Westhoek is op zoek naar nieuwe vrijwillige brandweermannen. Een brandweerman werkt samen met de collega’s brandweermannen van een brandweerwagen. Hij heeft taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de operationele uitvoering en ondersteuning bij interventies en andere opgelegde taken. Daarnaast voert hij de opdrachten uit van de bevelvoerder en meldt hij altijd zijn bevindingen aan hem. Hij hanteert het standaardmaterieel van de brandweerwagens correct en met zorg.

Beschrijving

 1. Operationeel medewerker basisfunctie (interventie)
  Deelnemen aan interventies teneinde de operationele doelstellingen van de zone te verwezenlijken.
 2. Operationeel medewerker (preparatie)
  Het onderhouden van de fysieke conditie en deelnemen aan oefeningen en opleidingen waardoor men de taken kan uitvoeren in alle veiligheid voor zichzelf, de collega’s en de personen die hulp nodig hebben

 

Lees hier de volledige functieomschrijving

Profiel

AANWERVINGSVOORWAARDEN & WOONPLAATSVERPLICHTING

Om aangeworven te kunnen worden moet aan de aanwervingsvoorwaarden voor de betrekking van vrijwillig brandweerman voldaan worden:

 

 • Belg zijn of burger van een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland;
 • tenminste 18 jaar oud zijn;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking (aan de hand van een uittreksel uit het strafregister);
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • in orde zijn met de dienstplichtwetten;
 • houder zijn van een rijbewijs B;
 • houder zijn van het federaal geschiktheidsattest voor het basiskader, middenkader of hoger kader: verdere informatie hierover is terug te vinden via ikwordbrandweer.be

 

Bijkomend moet de kandidaat vrijwilliger wonen in een straal van 8 km in vogelvlucht van een brandweerpost. De kandidaat moet hieraan voldoen op het moment van de benoeming.

 

SELECTIEPROCEDURE

 • Een vergelijkend examen dat bestaat uit een mondeling interview, bedoeld om de motivatie , de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de zone te testen. Dit vindt plaats in oktober 2022 (exacte data en locatie nog te bepalen).
 • Een eliminerend medisch onderzoek (oktober-november 2022)

 

TOELATING TOT DE STAGE EN BENOEMING

De geslaagde kandidaten worden in een wervingsreserve opgenomen en door de raad toegelaten tot de aanwervingsstage in orde van rangschikking resulterend uit de zonale proeven. De toelating tot de aanwervingsstage is onder voorbehoud van het aantal beschikbare plaatsen in het operationeel personeelsplan.

 

Iedere aanwerving begint met een periode van de aanwervingsstage. De aanwervingsstage begint op de dag van indiensttreding. De stage begint met het volgen van de opleiding die nodig is voor het behalen van het brevet van brandweerman en eindigt 1 jaar na het behalen van het brevet van brandweerman.

 

De raad neemt de kosten voor het behalen van het brevet van brandweerman voor zijn rekening. De stage duurt 1 jaar voor de stagiair die op de dag van indiensttreding al houder is van het brevet van brandweerman.

 

Om benoemd te kunnen worden, moet de stagiair op het einde van de aanwervingsstage houder zijn van het brevet van brandweerman en voldoen aan de woonplaatsverplichting.

Aanbod

ONS AANBOD

Bruto uurloon (niet-geïndexeerd):

 • € 7,69 als stagiair
 • € 8,86 na de stage + evolutie in de salarisschaal

 

 

INTERESSE?

Meer informatie kan je verkrijgen bij de dienst personeel & HR op tel. 058/603900 of op www.brandweerwesthoek.be.

 

De kandidaturen worden ten laatste op vrijdag 30 september 2022 gericht aan de voorzitter van het zonecollege Brandweer Westhoek, Zeelaan 37, 8670 Koksijde via e-mail naar sollicitaties@brandweerwesthoek.be of per post en omvatten:

 

 • een motivatiebrief (hierin noteer je bij welke brandweerpost je wenst aan te sluiten)
 • een volledig en recent C.V.
 • een recent (< 3 maanden op 30/09/2022) uittreksel uit het strafregister (model 1)
 • een kopie van het federaal geschiktheidsattest (het FGA moet nog geldig zijn tot de uiterste inschrijvingsdatum)
 • een kopie van het rijbewijs B
 • Eventuele brandweerbrevetten die je reeds in het bezit hebt mogen meegestuurd worden.

 

Opgelet! Kandidaturen die niet volledig zijn op vrijdag 30 september 2022 worden niet weerhouden.

 

TIP! Wacht niet tot je het federaal geschiktheidsattest behaald hebt maar dien nu reeds je kandidatuur in. Inschrijven voor het federaal geschiktheidsattest doe je rechtstreeks via www.ikwordbrandweer.be