Deskundige Brandpreventie 80% (niv B1-B3)

Hulpverleningszone Noord-Limburg / Hulpverleningszone Noord-Limburg / Limburg

Solliciteren kan tot: 24 september 2023

Hulpverleningszone Noord-Limburg

Gemeenten: Bocholt, Bree, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Lommel, Peer en Pelt.

Hulpverleningszone Noord-Limburg gaat op zoek naar een bachelor met technisch inzicht die brandveiligheid hoog in het vaandel draagt. De deskundige brandpreventie maakt deel uit van de brandpreventiedienst. Zijn/haar taak omvat voornamelijk het opstellen van brandpreventieverslagen op basis van diverse regelgevingen en het uitvoeren van controlebezoeken. Hij/zij rapporteert aan de specialist brandpreventie.

Wij bieden een contractuele functie met een 80% tewerkstelling (contract van onbepaalde duur). Voor meer informatie verwijzen we graag naar het publicatiedocument en de functiebeschrijving op het online sollicitatieplatform http://jobs.hvznl.be

Hulpverleningszone Noord-Limburg verenigt en beschermt de gemeenten Bocholt, Bree, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Lommel, Peer en Pelt. Meer dan 350 personeelsleden dragen onze missie uit : 'samen werken we aan uw (brand)veiligheid. Wij zijn trots als team paraat te staan met advies, preventie en dringende hulpverlening'.

Beschrijving

Voor een beschrijving van de functie: verwijzen we naar de functiebeschrijving op het online sollicitatieplatform. De voornaamste taken (niet limitatief zijn):

 • Controleert het brandveilig gebruik van bouwwerken en inrichtingen.
 • Handelt meldingen en vragen op het gebied van brandveiligheid af.
 • Voert de controles uit volgens de van toepassing zijnde procedure.
 • Is in staat om werkzaamheden efficiënt te plannen, effectief uit te voeren en tijdig capaciteitsproblemen te signaleren.
 • Voert zo nodig hercontroles uit.
 • Heeft kennis van de geldende regelgeving.
 • Maakt rapportages naar aanleiding van controles op basis van de basisnormen, gewestelijke, gemeenschaps- of lokale reglementering.
 • Maakt rapportages als reactie op meldingen en vragen.
 • Neemt een actieve rol op in het domein 'Brandveilig Samenleven'.
 • Biedt ondersteuning aan andere preventionisten.
 • Opvolging en afhandeling dossiers Omgevingvergunning; behandelt bouw- en milieuvergunningen en afwijkingsaanvragen.

Sporadisch avond/weekendwerk kan voorkomen.

Profiel

 • Diploma dat toegang  geeft tot niveau B (bachelor-diploma)
 • Indien je nog niet beschikt over het module certificaat PREV 2 (KB Opleidingen 18/11/2015) dien je dit te behalen van zodra je in dienst bent (in werktijd en op kosten van de zone)
 • Grondige kennis van MS Office, ervaring met brandweerspecifieke programma’s (o.a. evenementenloket) is een must
 • Kerncompetenties: loyaliteit, plichtsgevoel en integriteit
 • Nauwgezet en ordelijk werken, discreet zijn
 • Probleemoplossend denken, analyseren en resultaatgericht zijn
 • Zowel zelfstandig als in team kunnen werken
 • Communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
 • Organisatorisch sterk
 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passende gedrag wordt getoetst aan een attest van goed gedrag en zeden;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • tot het wettig verblijf in België en de Belgische arbeidsmarkt  zijn toegelaten;
 • de medisch geschiktheid van de kandidaat moet vaststaan voor de effectieve indiensttreding;
 • voldaan hebben aan de wetgeving met betrekking tot de leerplicht;
 • houder zijn van rijbewijs B;
 • slagen voor een aanwervingsprocedure: de schriftelijke proef gaat door op 2 oktober 2023 om 19 uur en de mondelinge proef op 17 oktober 2023 (o.v.)(dit kan ook tijdens de daguren zijn).

 

Aanbod

Wij bieden een 4/5 contract van onbepaalde duur  met een gevarieerd takenpakket in een aangename werkomgeving. We werken met glijdende werktijden, opbouw van arbeidsduurvermindering (+/- 8 dagen op jaarbasis) en er zijn – bovenop de wettelijke verlofdagen - minimum 27 vakantiedagen.

De wedde (voor 80%) is conform het barema op B-niveau (minimum 2.354,54 euro bruto per maand – maximum 3.113,18 euro bruto afhankelijk van relevante ervaring). Werkervaring bij een openbare dienst wordt gevaloriseerd. Relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige wordt eveneens mee in rekening genomen, met een maximum van 15 jaar. Cumulatie van anciënniteit kan niet.

Aanvullend ontvang je ook een aanvullend pensioenplan van 6%, hospitalisatieverzekering (na 1 jaar in dienst te zijn), fietsvergoeding, maaltijdcheques van 7 euro, …