Vrijwillig hulpverleners-ambulanciers

Brandweer Westhoek / Diksmuide | Zuid-IJzer | Nieuwkerke | Houthulst / West-Vlaanderen

Solliciteren kan tot: 29 Mei 2022

Brandweer Westhoek

De zone bestaat uit 22 posten verspreid over 18 Westhoekgemeenten die deel uit maken van de hulpverleningszone: AlveringemDe PanneDiksmuideHeuvellandHouthulstIeperKoekelareKoksijdeKortemarkLangemark-PoelkapelleLo-ReningeMesenNieuwpoortPoperingeVeurneVleterenWervik en Zonnebeke.

Brandweer Westhoek werft vrijwillig hulpverlener-ambulanciers aan voor de posten Diksmuide, Zuid-IJzer (Roesbrugge), Nieuwkerke en Houthulst (Merkem) met aanleg van wervingsreserve voor 2 jaar, tot 2 maal verlengbaar met 2 jaar.

 

Je werkt in een flexibele dienstregeling via oproep. Wanneer de ambulance op 5 minuten uitrijtijd staat (Diksmuide ’s nachts, Zuid-IJzer (Roesbrugge), Nieuwkerke en Houthulst (Merkem)) moet de ambulancier van dienst ervoor zorgen dat hij binnen de 5 minuten in de kazerne is en met de ambulance vertrekt. Kandidaten die niet in de buurt van een van bovenstaande kazernes wonen en dus niet binnen 5 minuten kunnen aanrijden naar de kazerne kunnen niet deelnemen aan de procedure.

Beschrijving

FUNCTIEOMSCHRIJVING

De hulpverlener-ambulancier maakt deel uit van een belangrijke schakel in de keten van dringende geneeskundige hulpverlening:

 • Je rukt mee uit voor medische urgenties, je behandelt en vervoert het slachtoffer;
 • Je staat in voor het onderhoud van de ziekenwagen en vult voorraden aan;
 • Je schoolt je continu bij en zorgt dat je op de hoogte bent van nieuwe werkwijzen en richtlijnen.

Meer informatie vind je terug in de functiebeschrijving van hulpverlener-ambulancier.

Profiel

SELECTIEPROCEDURE

Enkel kandidaten met een geldig sollicitatiedossier worden toegelaten tot het aanwervingsexamen.

Het aanwervingsexamen is een vergelijkend examen en bestaat uit:

 • een interview waar er gepeild wordt naar de motivatie, de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en Brandweer Westhoek + eventueel een praktische proef over manuele basisvaardigheden.

Enkel de kandidaten die voor het interview en de eventuele praktische proef samen minstens 50% van de punten behaald hebben zijn geslaagd voor het geheel. De geslaagde kandidaten ondergaan een eliminerend medisch onderzoek. Het examen zal onder voorbehoud plaatsvinden op 9, 10 en 11 juni 2022.

De wervingsreserve is geldig voor 2 jaar. De geldigheidsduur kan ten hoogste twee keer met twee jaar verlengd worden.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Om een geldig sollicitatiedossier te hebben moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden op de uiterste datum van kandidaatstelling:

 • Belg zijn of burger van een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland;
 • tenminste 18 jaar oud zijn;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking (aan de hand van een uittreksel uit het strafregister, model 1, max. 3 maanden oud);
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • houder zijn van een rijbewijs B;
 • je kan je binnen de vijf minuten verplaatsen van je woon of verblijfplaats naar 1 van de volgende brandweerkazernes:
  • Diksmuide, Heernisse 4
  • Nieuwkerke, Dranouterstraat 5
  • Zuid-IJzer (Roesbrugge), Haringestraat 26 A
  • Houthulst (Merkem), Kouterstraat 26

Aanbod

ONS AANBOD

 • Bruto minimum uurloon: € 7,69 (niet-geïndexeerd) + evolutie in de salarisschaal

INTERESSE?

 • Meer informatie en de functiebeschrijving kan je vinden op jobs.brandweerwesthoek.be. De kandidaturen worden ten laatste op zondag 29 mei 2022 gericht aan de voorzitter van het zonecollege Brandweer Westhoek via e-mail naar sollicitaties@brandweerwesthoek.be of worden opgestuurd naar Zeelaan 37, 8670 Koksijde.Een volledige kandidatuur omvat
  • een motivatiebrief;
  • een volledig en recent C.V.
  • een recent (< 3 maanden op 29 mei 2022) uittreksel uit het strafregister (595 – algemeen model)
  • eventuele extra attesten die een meerwaarde zijn.

  Indien je reeds in het bezit bent van een badge DGH (112) gelieve dit dan ook mee te sturen met je sollicitatie.

  Opgelet! Enkel de kandidaten die hun motivatiebrief en C.V. hebben ingediend ten laatste op zondag 29 mei 2022 worden weerhouden.